Uh – de slemme partikler…

I de senere år er der kommet stigende fokus på et forureningsproblem som stammer fra anvendelsen af brændeovne.

Røgen fra fyring i brændeovne indeholder skadelige partikler. I områder med stor koncentration af brændeovne overstiger partikelforureningen fra brændeovne forureningen fra biltrafikken.

Brugen af brændeovne er derfor truet af modstandere af denne forurening. Der er blandt andet kommet forslag på afgifter på både brændeovne og på brændslet.

Brændeovnsproducenter arbejder løbende på at nedbringe mængden af partikler som udledes ved hver ny generation af brændeovne. Forureningsproblemet er klart størst ved gamle brændeovne.

Samtidig er der ved kampagner søgt at forbedre danskernes fyringsmetoder især i forbindelse med optænding. En meget stor del af partikelforureningen opstår i forbindelse med optændingen, hvor forbrændingen sker ved for lav temperatur.

Teknikkerne varierer, men den stor del af formålet er at sikre at optændingsfasen gøres kortvarig – der skal masser af luft og optændingsmateriale til så forbrændingstemperaturen kommer hurtigt op.

Gamle fyringsmetoder såsom at forsøge at fyre natten over ved luftfattig ulmende forbrænding er ligeledes ikke ønskværdig i forhold til partikeludledningen.

Endelig er der også fokus på hvad der fyldes i brændeovnen, som ikke er egnet til at fyrring med fugtigt træ – som tommelfingerregel på brænde ikke indeholde mere end 18-20% fugt.

Vi får se, hvordan brugen af brændeovne i Danmark overlever denne udfordring. Til at begynde med kan man selv gøre følgende:

  • Brug kun moderne svanemærkede brændeovne
  • Fyr kun med rent, tørt træ
  • Sæt fart på din optænding, eksempelvis med brug af rigeligt med optændingsbrænde

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *